Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)

Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)

Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs MI 2014/1
Procedūras veids Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Ar tehnisko aprīkojumu nokomplektētu divu autobusu piegāde
Kontaktpersona Jeļena Mihailova, tālr. 65381895 (par nolikumu) , e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv, Andrejs Patmalnieks t.27009909 (par tehn.specifikāciju), e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 28.01.2014
Iesniegšanas datums 11.02.2014
Informācijas atjaunošanas datums 18.02.2014
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu
Dokumenti