Aqua Life

Aqua Life

 

 

Grāmata "Izzini dabu"

Pielikums "Ūdens augi"

Pielikums "Ūdens dzīvnieki"

Pielikums "Pētījuma maršruts Līvāni - Preiļi"

 

Video Aqua life (Ūdens dzīve)


Noslēdzies Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Aqua Life"

 

Izstrādātas vadlīnijas ūdenstilpņju saglabāšanai

 

Projekta "Aqua life" blogs: www.aqualife-cbc.eu

 

Noslēdzies eseju konkurss „Visapkārt zaļas niedras, vidū skaidrais ūdentiņš”


Projekta darba grupas tikšanās Pleskavā

 

Sakopa teritoriju Dubnas upes krastā pie ietekas Daugavā

 

Uzsākta projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/„Aqua Life” realizācija

 

 

 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

 

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.