Dabas terapija

Dabas terapija

 

 

Noslēdzies  projekts „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”

 

Noslēgumam tuvojas projekta „Dabas terapija” realizācija


Pierobežas teritorijas Igaunija, Latvija un Krievija gūst labumu no kopīgiem risinājumiem

 

FotoStāsts "Dabas terapija"

 

Ziņu lapa 2013/Nr.1

 

Izveidota bērnu zīmējumu e - izstāde

 

Notikušas divas starptautiskās bērnu vasaras nometnes „Atpakaļ pie dabas”

 

Uzsākta projekta "Dabas terapija" realizācija

 

Ziņu lapa 2014/Nr.2

 

Video: Fotostāsts „Cilvēks vidē”

 

 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

 

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu

 

EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm