Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs LIP-2017/2
Procedūras veids SPS iepirkumi
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Būvuzraudzības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta
Kontaktpersona Iepirkuma darbu apjomu jautājumos: SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” UK iecirkņa vadītājs Guntis Stiprais Tālr. +371 26403926 e-pasts livanu_dzks@inbox.lv ; Iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Juristkonsults Jeļena Mihailova Tālr. +371 65381895 e-pasts livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 16.06.2017
Iesniegšanas datums 19.07.2017
Informācijas atjaunošanas datums 07.07.2017
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu
Dokumenti