Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs LIP-2017/1
Procedūras veids SPS iepirkumi
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Būvniecības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta
Kontaktpersona epirkuma darbu apjomu jautājumos: SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” UK iecirkņa vadītājs Guntis Stiprais, tālr. +371 26403926, e-pasts livanu_dzks@inbox.lv; Iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” juriskonsults Jeļena Mihailova, tālr. +371 65381895, e-pasts livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 08.02.2017
Iesniegšanas datums 09.03.2017
Informācijas atjaunošanas datums 05.04.2017
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar Nolikumu
Līgumcena € 4292012.44 bez PVN
Uzvarētājs SIA "Jēkabpils PMK”, Reģistrācijas nr. 45403003160.
Dokumenti