Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu siltums SIA
Identifikācijas numurs LS 2015/01KF
Procedūras veids SPS iepirkumi
Līguma veids ES KF projekts Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/029, “Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos"
Iepirkuma priekšmets Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „ Šķeldas katla mājas modernizācija Līvānos” ietvaros
Kontaktpersona Katlu mājas vadītājs Voldemārs Seilis, tālrunis 65344105 m.t. 28318643, e-pasts: voldemars3@inbox.lv
Publikācijas datums 17.02.2015
Iesniegšanas datums 05.03.2015
Informācijas atjaunošanas datums 13.04.2015
Lēmuma pieņemšanas datums 10.04.2015
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar Nolikumu
Līgumcena 12 800,00 EUR
Uzvarētājs SIA "Geo Consultants" reģ.Nr.40003340949
Dokumenti