Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu siltums SIA
Identifikācijas numurs LS 2014/01 KF
Procedūras veids SPS iepirkumi
Līguma veids ES KF projekts Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/029, “Šķeldas katlu mājas modernizācija Līvānos"
Iepirkuma priekšmets Šķeldas katla ar jaudu 3,1MW uzstādīšana un katlu mājas rekonstrukcuja , tai skaitā projekta izstrāde un autoruzraudzība
Kontaktpersona Katlu mājas vadītājs Voldemārs Seilis, tālrunis 65344105 m.t. 28318643, e-pasts: voldemars3@inbox.lv
Publikācijas datums 23.10.2014
Iesniegšanas datums 14.11.2014
Informācijas atjaunošanas datums 11.02.2015
Lēmuma pieņemšanas datums 06.02.2015
Stadija Pabeigts
Līgumcena 479 000,00 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs AS „Komforts”
Dokumenti