Jauniešiem

/images/news/large/4134.jpg

16.03.2017

Mini Ideju konkurss “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017”

Viduslatgales Pārnovadu fonda rīkotā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu novadu nevalstiskajām organizācijām, iniciatīvu grupām, sekmēt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Ideja var tikt īstenota VLPF darbības teritorijā – Aglonas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadā.Ideja var tikt īstenota VLPF darbības teritorijā – Aglonas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadā.

 

Ideju veidi:

  1.  Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem; 
  2.  Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana; 
  3.  Sporta aktivitātes un pasākumi;
  4.  Izglītojoši un informatīvi pasākumi.

Pieejamais finansējums:

 

-    vienai Idejai max summa līdz 100 EUR;

-    kopējais konkursa budžets 1250 EUR.

 

Ideju konkursa kalendārs:

 

-     Izsludināts: 07.03.2017.

- Projekta Idejas iesniegšana: 07.04.2017. plkst. 23.59, sūtot uz epastu: viduslatgales.jil@gmail.com

-     Tikšanās ar Ideju autoriem projektu īstenošanas vietās: līdz 26.04.2017.

-     Rezultātu paziņošana: 26.04.2017.

-     Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2017. - 01.08.2017.

-     Atskaišu iesniegšana: līdz 15.08.2017.

 

Papildu informācija 


Papildu jautājumus par konkursa norisi rakstīt uz e-pastu: viduslatgales.jil@gmail.com ar
norādi “Jautājums par JIL MINI ideju konkursu 2017”, meklēt http://www.vlpf.lv/mini-ideju-konkurss/mini-ideju-konkurss-krasainas-bumbas-dod-iespeju-jauniesiem-2017 vai zvanīt 27130411 [Inese], 24919686 [Sarmīte].