Jauniešiem

/images/news/large/3668.jpg

11.07.2016

Līvānu jaunieši pilsētas svētkiem par godu gatavo izstādi

Evija Pastare,

JIC "Kvartāls" vadītāja p.i.

 

 

Tuvojoties Līvānu pilsētas jubilejas svinībām, aktīvi rosās arī Līvānu novada jaunieši, kuri gatavojas interaktīvas brīvdabas izstādes “90 stāsti Līvāniem” atklāšanai 16. jūlijā.

 

Jau trešo mēnesi jauniešu projekta “90 stāsti Līvāniem” darba grupa apzina un apkopo dažādus interesantus stāstus par Līvānu novada cilvēkiem, vietām un notikumiem, lai pilsētas svētku viesi Līvānu novadu varētu iepazīt no cita – jauniešu – skatu punkta. Izstādes apmeklētāji apkopotos stāstus varēs noskatīties video, aplūkot fotogrāfijās, lasīt drukātu stāstu veidā, kā arī stāstīt cits citam, spēlējot lielformāta erudīcijas spēli.

 

Īpašas noskaņas radīšanai izstādes vieta izvēlēta ārpus telpām – koku pudurī pie Latgales mākslas un amatniecības centra, kur jau iepriekš izvietotas jauniešu veidotas izstādes. Lai vakarā izgaismotu šo vietu, koku zaros būs iekārtas lampiņu virtenes ar krāsainiem abažūriem, bet ērtākai video skatīšanai vai spēles spēlēšanai varēs izmantot koka kastes-solus. Kā lampu abažūrus, tā arī koka kastes un lielformāta spēli praktiskajās darbnīcās, kas notiek gan pilsētā, gan visos novada pagastos, gatavo paši jaunieši.

 

Visas ar izstādes tapšanu saistītās aktivitātes notiek projekta “90 stāsti Līvāniem” ietvaros, kura vispārējais mērķis ir motivēt jauniešus līdzdarboties neformālās izglītības pasākumu organizēšanā un īstenošanā, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi un piederības apziņas veidošanos. Projektu īsteno Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.