Informācijas tehnoloģiju daļa

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs

Juris Sniķers

Tālrunis: 65307258 (LMT)

e-pasts: juris.snikerslivani.lv

204.kabinets

 

Vecākais datortīkla administrators

Staņislavs Vitvickis

Tālrunis: 65307258 (LMT)

e-pasts: stanislavs.vitvickislivani.lv

204.kabinets

 

Datortīkla administrators

Rolands Vārna

e-pasts: rolands.varnalivani.lv