Izsoles

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku formējuma “Dobrene” pārstāvja Viļņa Krēsliņa iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76860060407, 76860060206, 76860060071, medību tiesību nomu.

 

Līdz 2020.gada 27. novembrim iespējamie pretendenti uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv.

 

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku formējuma “Kliņģerītes” pārstāvja Aināra Mugina iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76860010223, 76680010086, 76860010109, 76860030166, 76860030236 medību tiesību nomu.

 

Līdz 2020.gada 12.jūnijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku formējuma “Vilkāji” pārstāvja Alda Grudinska iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76860010182, 76680010109, 76860010017, 76860030201, 76860030091, 76860030285, 76860030166, 76860030283 medību tiesību nomu.

 

Līdz 2020.gada 12.jūnijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku kluba “Mednis” (reģ.Nr. 40008100917)  iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76860010017, 76860010095, 76860030080, 76860030211, 76860030251, 76860040023, 76860060407, 76860060206, 76860050189, 76860050236, 76860050221, 76860060198, 76860070420, 76860070423, 76860070684, 76860050215, 76860050213, 76860050092, 76860050036, 76860050224, 76860050223, 76860050064, 76860050062, 76860050029, 76860050089, 76860070823, 76860050173, 76860060416 medību tiesību nomu.

 

Līdz 2020.gada 12.jūnijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku kluba “Cauna” (reģ.Nr. 40008046396)  iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76680090054,76680080023,76820020294 medību tiesību nomu.

 

Līdz 2020.gada 10.jūnijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku kluba “Muiža”’’(reģ.nr. 40008100917) iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76660020113, 76660010142, 76660010170, 76660050124, 76660050114, 76660040019, 76660020128, 76660050045 medību tiesību nomu.

 

Līdz 2020.gada 10.jūnijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku klubs “Sabulis” (reģ. Nr. 40008049354) iesniegums par sekojošu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76660030085,76660030139,76660030131,76660030143,76660030151,76660050125,  76660060201,76660060173,76660060154,76660060171,76660090306,76660090157, 76660090286,76660090403,76660090460,76660090473,76660090593,76660090596, 76660100130,76660100140,76660100224,76660100252,76660100369,76660100405, 76660100281,76660100294,76660100334,76660100351,76660100332,76660100401, 76660100437,76660100475,76660100527,76660100535,76660100561,76660100599, 76660110079, 76660100167,76660110174 medību tiesību nomu.

 

 

Līdz 2020.gada 8.jūnijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku kluba “Rudzātu mežmala’’ (reģ. Nr.40008054336) iesniegums par pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem:76680030053, 76680030119, 76680050077, 76680020023, 76680020024, 76680060118, 76680060076, 76680070184, 76680070218, 76680070271, 76680070417, 76680080023, 76680090065, 76680090054 medību tiesību nomu.

 

 

Līdz 2020.gada 8.jūnijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

 

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 30.aprīļa domes sēdes lēmumam Nr.8-15(1),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība 2,1716 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0286, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā.

 

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 29.maijam.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

 

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 30.aprīļa domes sēdes lēmumam Nr.8-15(2),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība 0,1297 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0437, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā.

 

 

Interesentiem sazināties ar Rožupes pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 29.maijam

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts mednieku kluba “Līvānu dublets” (reg. Nr. 40008050620) iesniegums par pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76860030166, 76860030236, 766800100037, 76680010023, 76680030047, 76680030053, 76680020023, 76680030048 medību tiesību nomu.

 

Līdz 2020.gada 6.maijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medību tiesību noma Līvānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās

 

Saskaņā ar 2020.gada 30.janvārī Līvānu novada domes sēdē apstiprinātajiem Līvānu novada domes noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” informējam, ka ir saņemts sporta un atpūtas biedrības “Mednis” (reg. Nr. 40008039500) iesniegums par pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 76860010086, 76686010197, 76860030090, 76860030273, 76860040050, 76860030180, 76860030200, 76860030225, 76860030254, 76860030253, 76860030270, 76860040090, 76860040019, 76860060240, 76860060390, 76860060115, 76860060114, 76860060098, 76860060075, 76860060092, 76860060071, 76860060358, 76860060406, 76860070654, 76860050039, 76860050183, 76860050208, 76860060229, 76680070422, 76680070649, 76860050097, 76860050016, 76680050073, 76860050065, 76860050219, 76860050054, 76860010234, 76860050176, 76860060089, 76860060232, 76860040115 medību tiesību nomu.

 

Līdz 2020.gada 5.maijam iespējamiem pretendentiem uz šīm medību platībām, kas atbilst minēto noteikumu prasībām, var iesniegt iesniegumu, pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus, Līvānu novada domes kancelejā (210.kab., Rīgas iela 77, Līvāni).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Pastaru pa tālr. 65307254 vai 29498317, e-pastu: janis.pastars@livani.lv vai klātienē Līvānu novada domes 104.kabinets, Rīgas iela 77, Līvāni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

 

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumam Nr.6-13(1),  iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība 0,5143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0216, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Jersikas pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 27.aprīlim.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

 

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumam Nr.6-13(2), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa 500 m2 platībā no zemes vienības 7200 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0120, kas atrodas Stacijas ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 27.aprīlim.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

 

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumam Nr.6-13(3), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Sutru pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 27.aprīlim.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

 

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumam Nr.6-13(4), iznomāšanai tiek nodota Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0222 daļa 2,3 ha platībā, kas atrodas Ragavikos, Sutru pagastā, Līvānu novadā.

Interesentiem sazināties ar Sutru pagasta pārvaldi vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļu līdz 2020.gada 27.aprīlim.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Par zemes vienības nodošanu nomai

 

Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 27.februāra domes sēdes lēmumam Nr.5-13,  iznomāšanai tiek nodota īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0354, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā

Interesentiem griezties Jersikas pagasta pārvaldē vai Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļā līdz 2020.gada 27.martam.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nomas tiesību izsole nekustamajam īpašumam “Alejas”

 

Līvānu novada dome 2019.gada 11.jūnijā plkst. 14.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, 102.telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, rīko nomas ar apbūves tiesībām mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa -  123,60 EUR mēnesī (viens simts divdesmit trīs euro 60 centi) + 21% PVN. Izsoles solis 5,00 (pieci euro 00 centi) no mēneša maksas.

 

Nomas līgums ar apbūves tiesībām tiek slēgts uz trīsdesmit gadiem. Nomas objekta lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503). Nomas objekta izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbības veikšana, kas saistīta ar iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu un sportiskajām aktivitātēm.

 

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv. Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, 210.kabnetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2019.gada 24.maijam plkst. 12.00.

 

Nomas objektu var apskatīt darbdienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 65307254, 29498317 vai 27843597 ar Līvānu novada domes nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītāju Jāni Pastaru. Iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību var 210.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2019.gada 24.maijam. Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307261 vai 65307271.

 

Izsoles noteikumi

 

Nekustamā īpašuma (ar apbūves tiesību) nomas līguma PROJEKTS


 

Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0354, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā