Sabiedrības līdzdalība

/images/news/large/4587.jpg

16.10.2017

Atjaunots Līvānu novada Turku pagasta Kalnapurva krucifikss

Krucifiksi ir katoliskās zemes tēlaini simboli, kas rotā lauku ainavu. Vecākās paaudzes iedzīvotājiem šis simbols ir emocionāli svarīgs, jaunākajiem – tā ir vēsture, šīs vēstures nodošana nākamajām paaudzēm, tā ir saikne ar dzimto vietu, pagastu, novadu. Katrā Latgales ciemā jeb sādžā kādreiz atradās vismaz viens vai pat divi krucifiksi.

 

Tās ir mazas svētvietas ceļa malā, kurās Latgalē cilvēki tradicionāli pulcējas maija dziedājumos un lūgšanās. Krucifiksi ir koktēlniecības pieminekļi, kas veido raksturīgo Latgales ainavu.

 

Līvānu novada Turku pagasta Kalnapurva iniciatīvas grupa, izmantojot Līvānu domes atbalstu mazo grantu projektiem,  atjaunoja  krucifiksu Turku pagasta Kalanapurva ciemā tā vēsturiskajā vietā. Kalnapurva krucifikss pie Miltu mājām atradās valsts pirmās neatkarības laikā un kara gados. Krucifiksa iesvētīšana notiks š. g. 19. oktobrī plkst. 16:00.

 

Iesvētīšanu vadīs Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas mācītājs J. Smirnovs.

 

Uz iesvētīšanu aicināti  Līvānu  novada Turku pagasta iedzīvotāji un visi interesenti.


Krucifiksu uzstādīja Kalnapurva iniciatīvas grupa, izmantojot Līvānu domes atbalstu mazo grantu projektiem.