Sabiedrības līdzdalība

/images/news/large/4560.jpg

04.10.2017

Silti sveicieni “Rožleju” ļaudīm

Inguna Badune,

projekta koordinatore

 

3. oktobrī alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā "Rožlejas" notika  biedrības “Baltā māja” projekta “Mīlestības dzīpari” noslēguma pasākums. Projekts atbalstīts nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017”. Programmas finansētāji: Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome.

 

Projekts “Mīlestības dzīpari” tika uzsākts jau pavasarī. Tā galvenais uzdevums bija uzadīt un uzdāvināt zeķes alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra "Rožlejas" klientiem Starptautiskajā Senioru dienā. Vasaras mēnešos vairāk kā 60 rakstainas vilnas zeķes uzadīja 20 čaklās rokdarbnieces no biedrības “Baltā māja” (Līvānos) un Rožupes pagasta senioru kopas “Rožupieši” (Rožupes pagasts).

 

Rudens pusē tika uzsākta arī gatavošanās projekta noslēguma pasākuma koncertam. Biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti un darbinieki iestudēja viencēlienu “pasaka par rāceni”. Savas skanīgākās  dziesmas un skaistākās dejas noslīpēja  Līvānu 1. vidusskolas 4.B klases skolēni (skolotāja Anita Vucina). Grūtākās mīklas meklētāja Sarkangalvīte (biedrības sociālā darbiniece Ilze Ancāne), asprātīgākās anekdotes gatavoja biedrības brīvprātīgā darbiniece Elvīra Krestova, skanīgākos un sirsnīgākos dzejoļus pārcilāja  Staņislava Balode, biedrības brīvprātīgā darbiniece.

 

Projekta noslēguma pasākums, veltīts Starptautiskajai Senioru dienai, alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā "Rožlejas" notika 3. oktobrī. Mēs- visi ciemiņi, jutāmies ļoti gaidīti, telpas bija rudenīgi sapostas, gan klienti, gan darbinieki mūs sagaidīja ar smaidu.  Pasākuma ievadā sirsnīgus vēlējumus vecīšiem teica Rožupes pagasta  pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks. Tad sekoja visa ar mīlestību  sagatavotā svētku koncerta programma. Pasākuma noslēgumā katrs seniors saņēma  adītas zeķes un apsveikuma kartiņu. Pēc koncerta sekoja draudzīga mielošanās ar gardumiem, ko bija sagādājušas aprūpes pakalpojumu centra ”Rožlejas” saimnieces.

Projekta “Mīlestības dzīpari” izvirzītais mērķis- paaudžu solidaritātes un savstarpējā atbalsta un cieņas stiprināšana ir sasniegts. Projekta ieviesēji no sirds pateicas visām adītajām, kas  labprātīgi ziedoja savu laiku un prasmes, adot zeķes. Paldies visiem  svētku koncerta dalībniekiem.

 

Lai senioriem gaišas un siltas vecumdienas!