Domes vadība un darbinieki

Priekšsēdētājs

Andris Vaivods

Tālrunis: 65307260 (LMT)

e-pasts: andris.vaivodslivani.lv

205.kabinets

 

Priekšsēdētāja vietniece

Ginta Kraukle

Tālrunis: 65307115 (LMT), mob. tālr. 29492184 (LMT)

e-pasts: ginta.krauklelivani.lv

218.kabinets

 

Izpilddirektors

Uldis Skreivers

Tālrunis: 65307263 (LMT)

e-pasts: uldis.skreiverslivani.lv

207.kabinets

 

Izpilddirektora vietniece

Aija Usāne

Tālrunis: 29163871

e-pasts: aija.usanelivani.lv

221.kabinets