Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs "Rožlejas"

Vadītāja

Gunta Jaudzema

tālrunis: 65300842, mob.t. 29340952

e-pasts: rozlejaslivani.lv; gunta.jaudzemalivani.lv