Bibliotēkas

Bibliotēkas

Līvānu novada centrālā bibliotēka;

Bērnu literatūras nodaļa;

Jaunsilavu bibliotēka;

Jersikas bibliotēka;

Rožupes bibliotēka;

Rīta bibliotēka;

Rudzātu bibliotēka;

Sutru bibliotēka;

Turku bibliotēka.

Līvānu novada centrālā bibliotēka

 

Direktore: Inta Vērdiņa

Tālr. 653 07184; 653 07185

E-pasts: lncb@livanub.lv ;  inta.verdina@livanub.lv

Adrese: Rīgas iela 136, Līvāni, LV-5316

 

 bērnu LITERATŪRAS NODAĻA

 

Vadītāja: Margita Mālniece

Tālr.: 653 44264

E-pasts: berni@livanub.lv ; margita.malniece@livanub.lv

 

JaunsilavU bibliotēka

Vadītāja

Vadītāja: Ligita Iesalniece

Tālr: 653 00803

E-pasts: ligita.iesalniece@livanub.lv

 

JERSIKAS bibliotēka

Vadītāja

Vadītāja: Evita Daibe

Tālr: 26621698

E-pasts: evita.daibe@livanub.lv

 

Rožupes bibliotēka

Rožupes bibliotēka

Vadītāja: Maija Jasinska

Tālr: 653 29510

E-pasts: maija.jasinska@livanub.lv

 

Rīta bibliotēka

Vadītāja

Vadītāja: Vera Pabērze

Tālr: 653 29542 (pagasta pārvalde)

E-pasts: vera.paberze@livanub.lv

 

Rudzātu bibliotēka

Vadītāja

Vadītāja: Skaidrīte Brūvere

Tālr: 28315975

E-pasts: skaidrite.bruvere@livanub.lv

 

Sutru bibliotēka

Vadītāja

Vadītāja: Lidija Pintāne

Tālr: 653 29134

E-pasts: lidija.pintane@livanub.lv

 

Turku bibliotēka

Vadītāja

Vadītāja: Rita Grugule

Tālr: 653 26789

E-pasts: rita.grugule@livanub.lv