Bibliotēkas

Līvānu novada centrālā bibliotēka;

Bērnu literatūras nodaļa;

Jaunsilavu bibliotēka;

Jersikas bibliotēka;

Rožupes bibliotēka;

Rīta bibliotēka;

Rudzātu bibliotēka;

Sutru bibliotēka;

Turku bibliotēka.

Līvānu novada centrālā bibliotēka

Adrese: Rīgas iela 136, Līvāni, LV-5316

Mājaslapa: http://livanub.lv/ 

E-pasts: lncb@livanub.lv 

 

Direktore: Inta Vērdiņa

Tālr. 653 07184; 653 07185

E-pasts: inta.verdina@livanub.lv

 

bērnu LITERATŪRAS NODAĻA

Vadītāja: Margita Mālniece

Tālr.: 653 44264

E-pasts: berni@livanub.lv ; margita.malniece@livanub.lv

 

JaunsilavU bibliotēka

Adrese: Jaunsilavas 9, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316

Vadītāja: Ligita Iesalniece

Tālr: 653 00803

E-pasts: ligita.iesalniece@livanub.lv

 

JERSIKAS bibliotēka

Adrese: “Gospori”, Jersika, Līvānu novads, LV–5315

Vadītāja: Mārīte Sauskāja

Tālr: 26621698

E-pasts: marite.sauskaja@livanub.lv 

 

Rožupes bibliotēka

Adrese: Skolas iela 7, Rožupe, Līvānu novads, LV-5327

Vadītāja: Maija Jasinska

Tālr: 653 29510

E-pasts: maija.jasinska@livanub.lv

 

Rīta bibliotēka

Adrese: Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV–5315

Vadītāja: Evita Daibe

Tālr: 25733483

E-pasts: evita.daibe@livanub.lv

 

Rudzātu bibliotēka

Adrese: Miera iela 1, Rudzāti, Līvānu novads, LV–5328

Vadītāja: Skaidrīte Brūvere

Tālr: 28315975

E-pasts: skaidrite.bruvere@livanub.lv

 

Sutru bibliotēka

Adrese: Uzvaras 5, Sutri, Līvānu novads, LV–5334

Vadītāja: Valda Pintāne

Tālr: 653 29134

E-pasts: valda.pintane@livanub.lv

 

Turku bibliotēka

Adrese: Turki, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312

Vadītāja: Rita Grugule

Tālr: 653 26789

E-pasts: rita.grugule@livanub.lv