Izglītības iestādes

Līvānu 1. vidusskola

 

Direktors

Gatis Pastars

Tālrunis: 65307200 (LMT)

e-pasts: livanu1vsklivani.lv

 

Līvānu 2. vidusskola

 

Direktore

Klavdija Daukšte

Tālrunis: 65307660

e-pasts: livanu2vsklivani.lv

Jaunsilavas pamatskola

 

Direktore

Janīna Usāre

Tālrunis: 65300804

e-pasts: jaunsilavaspsklivani.lv

 

Jersikas pamatskola

 

Direktore

Inese Jaunušāne

Tālrunis: 65307196

e-pasts: jersikaspsklivani.lv

 

Rožupes pamatskola

 

Direktore

Sanita Dubovska

Tālrunis: 65381310

e-pasts: rozupespsklivani.lv

www.rozupe.lv

 

Rudzātu vidusskola

 

Direktore 

Valentīna Vaivode

Mob. tālr.: 29333170

 

 

Direktores vietniece 

Maija Brūvere

Mob. tālr.: 25419827

 

Lietvede

Ilga Bernāne

Tālrunis: 65326331

 

e-pasts: rudzatuvsklivani.lv

 

Rudzātu speciālā PAMATskola

 

Direktors

Edgars Vaivods
Tālrunis: 65326355

e-pasts: rudzatuintpsklivani.lv

 

Jēkaba graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola

 

Direktors

Gunārs Luriņš

e-pasts: mmslivani.lv

 

Lietvede

Zinaīda Augustāne

e-pasts: zinaida.augustanelivanumms.lv

Tālrunis: 65344505

 

Tālruņi ēkās

Raiņa iela 4 - 65344096

Rīgas iela 2g – 65342796

Lāčplēša iela 1 - 65344401

Rīgas iela 12 - 65320175

 

Līvānu bērnu un jauniešu centrs

 

Direktore

Zane Praņevska

 

Tālrunis Rīgas ielā 110: 65342581

Tālrunis Rīgas ielā 4b: 65341400

e-pasts: lbjclivani.lv

Seko: www.facebook.com

 

Izglītības metodiķe

Aija Skarbiniece

Tālrunis: 65342581

 

Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola

 

Direktore
Indra Iesalniece
Tālrunis: 26188449, 65342200

e-pasts: lbjsslivani.lv

 

Līvānu novada pirmSskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

 

Vadītāja

Aija Grugule

Tālrunis Rīgas ielā 13: 65307155

Tālrunis Avotu ielā 2: 65381720

e-pasts: rukisilivani.lv


Vadītājs vietnieks izglītības jomā

Ligita Svirska

Tālrunis: 65307155

 

Lietvede

Daiga Reine

Tālrunis: 65307155