Izglītības pārvalde

e-pasts: izglitibalivani.lv

 

Izglītības pārvaldes vadītāja

Ilga Peiseniece

Tālrunis: 65342252 (LMT)

e-pasts: ilga.peiseniecelivani.lv

219.kabinets

 

Vispārizglītojošo skolu speciāliste

Lidija Pastare

Tālrunis: 65342255 (LMT)

e-pasts: lidija.pastarelivani.lv

220.kabinets

 

Izglītības darba speciāliste

Edīte Utnāne

Tālrunis: 65342255 (LMT)

e-pasts: edite.utnanelivani.lv

220.kabinets

 

Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Ilze Vanaga 

Tālrunis.29537335

e-pasts: ilze.vanaga@livani.edu.lv

 

Līvānu novada Izglītības pārvaldes NOLIKUMS