LĪVĀNU NOVADA BĀRIŅTIESA:

e-pasts: barintiesalivani.lv

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Marija Jansone
Tālrunis: 65307271 (LMT), mob. 20220877 (LMT)
e-pasts: marija.jansonelivani.lv

310.kabinets


Bāriņtiesas sekretāre
Alīna Dalka
Tālrunis: 65307271 (LMT)
e-pasts: alina.dalkalivani.lv

309.kabinets

 

Bāriņtiesas locekļi

Līga Rubīne 

Tālrunis: 65307271 (LMT)

liga.rubinelivani.lv

309.kabinets


Anna Greidāne
Tālrunis mob.t.29516720 (LMT)

Maija Praņevska 
Tālrunis mob.t. 22042330 (LMT)

Ingrīda Smelcere
Tālrunis: 65307271 (LMT);  mob.t. 20220877 (LMT)

310.kabinets

 

Līvānu novada Bāriņtiesas pieņemšanas laiki:

 

Līvānu pilsētā (Rīgas ielā 77, Līvāni (3. stāvs, 302.kabinets)):

pirmdienās: plkst.10.00 –12.00;

trešdienās: plkst.14.00 –18.00;

piektdienās: plkst.10.00 –12.00.

tālr. 65307271 (LMT); mob.t. 20220877 (LMT)

 

Rožupes pagastā (pagasta pārvaldes ēkā):

pirmdienās: plkst.9.00 –14.00;

ceturtdienās: plkst.9.00 –14.00.

tālr. mob.22042330 (LMT)

 

Turku pagastā (pagasta pārvaldes ēkā, Zundānos, Turku pagastā, Līvānu novadā):

trešdienās: plkst. 9.00 – 14.00.

tālr. 65326251 (LMT)

 

Jersikas pagastā (pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 5, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā):

otrdienās: plkst.14.00 – 17.00;

ceturtdienās: plkst.14.00 – 18.30.

tālr. mob. 29516720 (LMT)

 

Sutru pagastā (pagasta pārvaldes ēkā):

trešdienās: plkst.10.00 – 14.00.

tālr. mob. 22042330 (LMT)

 

Rudzātu pagastā (pagasta pārvaldes ēkā):

otrdienās: plkst.13.00 – 16.30;

piektdienās: plkst.9.00 – 14.00.

tālr. mob. 22042330 (LMT)

 

Lai izdarītu apliecinājumus un veiktu citus darījumus, iedzīvotāji var vērsties pie Zvērinātas notāres Guntas Daugavietes (Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā)

Pirmdienās, piektdienās: 9.00 – 14.00;

Otrdienās, ceturtdienās: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00.

Tālr. 65341493, 28329621

 

 

Ja redzat nepieskatītu mazgadīgu bērnu, informējiet par to Līvānu novada Bāriņtiesu tās darba laikā (pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00, trešdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00, piektdienās 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30) zvanot pa tālr. 65307271 (LMT) vai mob. 20220877 (LMT). Ārpus bāriņtiesas darba laika vai jebkurā citā ārkārtas situācijā aicinām zvanīt Valsts policijai pa tālr. 110. 

Bērnu drošības un tiesību aizsardzības jautājumos varat zvanīt arī uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības diennakts tālruni 116111.