LĪVĀNU NOVADA BĀRIŅTIESA:

e-pasts: barintiesalivani.lv

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Marija Jansone
Tālrunis: 65307271 (LMT), mob. 20220877 (LMT)
e-pasts: marija.jansonelivani.lv

302.kabinetsBāriņtiesas sekretāre
Alīna Dalka
Tālrunis: 65307271 (LMT)
e-pasts: alina.dalkalivani.lv

302.kabinets

 

Bāriņtiesas locekļi

Inta Bogdanoviča

Tālrunis: 65307271 (LMT)
e-pasts: inta.bogdanovicalivani.lv

302.kabinets

Anna Greidāne
Tālrunis mob.t.29550782 (LMT)

Maija Praņevska 
Tālrunis mob.t. 22042330 (LMT)

Ingrīda Smelcere
Tālrunis: 65307271 (LMT);  mob.t. 20220877 (LMT)

302.kabinets

 

 

Līvānu novada Bāriņtiesas pieņemšanas laiki:

 

Līvānu pilsētā (Rīgas ielā 77, Līvāni (3. stāvs, 302.kabinets)):

pirmdienās: plkst.10.00 –12.00;

trešdienās: plkst.14.00 –18.00;

piektdienās: plkst.10.00 –12.00.

tālr. 65307271 (LMT); mob.t. 20220877 (LMT)

 

Rožupes pagastā (pagasta pārvaldes ēkā):

pirmdienās: plkst.9.00 –14.00;

ceturtdienās: plkst.9.00 –14.00.

tālr. mob.22042330 (LMT)

 

Turku pagastā (pagasta pārvaldes ēkā):

trešdienās: plkst. 9.00 – 14.00.

tālr. 65326251 (LMT)

 

Jersikas pagastā (pagasta pārvaldes ēkā):

otrdienās: plkst.13.00 – 17.00;

ceturtdienās: plkst.13.30 – 18.30.

tālr. mob. 29550782 (LMT)

 

Sutru pagastā (pagasta pārvaldes ēkā):

trešdienās: plkst.10.00 – 14.00.

tālr. mob. 22042330 (LMT)

 

Rudzātu pagastā (pagasta pārvaldes ēkā):

otrdienās: plkst.13.00 – 16.30;

piektdienās: plkst.9.00 – 14.00.

tālr. mob. 22042330 (LMT)

 

 

Ja redzat nepieskatītu mazgadīgu bērnu, informējiet par to Līvānu novada Bāriņtiesu tās darba laikā (pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00, trešdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00, piektdienās 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30) zvanot pa tālr. 65307271 (LMT) vai mob. 20220877 (LMT). Ārpus bāriņtiesas darba laika vai jebkurā citā ārkārtas situācijā aicinām zvanīt Valsts policijai pa tālr. 110. 

Bērnu drošības un tiesību aizsardzības jautājumos varat zvanīt arī uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības diennakts tālruni 116111.