Sociālais dienests

e-pasts:  lnsdlivani.lv

 

Sociālā dienesta vadītājas p.i.

Olita Bidzāne

Tālrunis: 65307165

e-pasts: olita.bidzanelivani.lv

 

 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Solvita Ziemele

Tālrunis: 65307166

e-pasts: solvita.ziemelelivani.lv

 

Sociālā dienesta darbiniece

Rita Matuseviča

Tālrunis: 65307162

e-pasts: rita.matusevicalivani.lv

 

Sociālā dienesta darbiniece

Elizabete Žeimote

Tālrunis: 65307161

e-pasts: elizabete.zeimotelivani.lv

 

Sociālā dienesta darbiniece

Inga Veiba

Tālrunis: 65307167

e-pasts: inga.jermacanelivani.lv

 

Sociālā dienesta darbiniece (Rožupe)

Zigrīda Rubine

Tālrunis: 65329485

e-pasts: zigrida.rubinelivani.lv

 

Sociālā dienesta darbiniece (Turki)

Ināra Kokina

Tālrunis: 65326251

e-pasts: inara.kokinalivani.lv

 

Sociālā dienesta darbiniece (Jersika)

Olita Bidzāne

Tālrunis: 65329542

e-pasts: olita.bidzanelivani.lv

 

Sociālā dienesta darbiniece (Sutri)

Natālija Bogdanova

Tālrunis: 65329144

e-pasts: anna.vrublevskalivani.lv

 

Sociālā dienesta darbiniece (Rudzāti)

Zigrīda Rubine

Tālrunis: 65326333

e-pasts: zigrida.rubinelivani.lv