Sociālais dienests

e-pasts:  lnsdlivani.lv

 

Sociālā dienesta vadītāja

Arnita Briška

Tālrunis: 65307165

e-pasts: arnita.briskalivani.lv

 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Olita Bidzāne

Tālrunis: 65307166

e-pasts: olita.bidzanelivani.lv

 

Sociālā darbiniece

Rita Matuseviča

Tālrunis: 65307163

e-pasts: rita.matusevicalivani.lv

 

Sociālā darbiniece

Kristīne Jaudzema

Tālrunis: 65307161

e-pasts: kristine.jaudzemalivani.lv

 

Sociālā darbiniece

Ināra Vaniņa

Tālrunis: 65307162

e-pasts: inara.vaninalivani.lv

 

Sociālā  darbiniece

Inga Veiba

Tālrunis: 65307167

e-pasts: inga.veibalivani.lv

 

Sociālā darbiniece (Rožupes, Rudzātu, Sutru pag.)

Zigrīda Rubine

Tālruņi: Rožupe - 65329485, Rudzāti - 65326333, Sutri - 65329144

e-pasts: zigrida.rubinelivani.lv

 

Sociālās palīdzības organizators (Rožupes, Rudzātu, Sutru pag.)

Irēna Lāce

e-pasts: irena.lacelivani.lv

 

Sociālā darbiniece (Turku, Jersikas pag.)

Ināra Kokina

Tālrunis: 65326251

e-pasts: inara.kokinalivani.lv