Sociālais dienests

e-pasts:  lnsdlivani.lv

 

Sociālā dienesta vadītāja

Arnita Briška

Tālrunis: 65307165 (LMT)

e-pasts: arnita.briskalivani.lv

107.kabinets

 

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Olita Bidzāne

Tālrunis: 65307165 (LMT) 

e-pasts: olita.bidzanelivani.lv

107.kabinets

 

Sociālā darbiniece

Skaidra Borovika

Tālrunis: 65307166 (LMT)

e-pasts: skaidra.borovikalivani.lv

 

Sociālā darbiniece

Rita Matuseviča

Tālrunis: 65307163 (LMT)

e-pasts: rita.matusevicalivani.lv

 

Sociālā darbiniece

Kristīne Jaudzema

Tālrunis: 65307161 (LMT)

e-pasts: kristine.jaudzemalivani.lv

 

Sociālā darbiniece

Ināra Vaniņa

Tālrunis: 65307162 (LMT)

e-pasts: inara.vaninalivani.lv

 

Sociālā darbiniece 

Diāna Solovjova

e-pasts: diana.solovjovalivani.lv

 

Sociālā darbiniece (Rožupes, Rudzātu, Sutru pag.)

Zigrīda Rubine

Tālrunis: 28378410

e-pasts: zigrida.rubinelivani.lv

 

Sociālās palīdzības organizators (Rožupes un Sutru pag.)

Irēna Martukāne

e-pasts: irena.martukanelivani.lv

 

Sociālā darbiniece (Turku, Jersikas pag.)

Ināra Kokina

Tālrunis: 28648225

e-pasts: inara.kokinalivani.lv

 

Psihologs 

Anita Lazdāne

e-pasts: anita.lazdanelivani.lv