Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

 

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājs

Antra Vilcāne

Tālrunis: 65307261 (LMT)

e-pasts: antra.vilcanelivani.lv

314.kabinets


Vadītāja vietnieks

Gunita Vaivode

Tālrunis: 65307807 (LMT), 22024485 (LMT)

e-pasts: gunita.vaivodelivani.lv

209.kabinets, Domes iela 3, Līvāni

 

Nekustamo īpašumu speciālists

Jānis Pastars

Tālrunis: 65307254 (LMT)

e-pasts: janis.pastarslivani.lv

312.kabinets

 

Zemes ierīcības inženieris

Miķelis Baltmanis

Tālrunis: 65307254 (LMT)

e-pasts: mikelis.baltmanislivani.lv

312.kabinets


Kārtībnieks

Roberts Cepurnieks 

Tālrunis: 26366550 (LMT)

e-pasts: roberts.cepurniekslivani.lv

213.kabinets, Domes iela 3, Līvāni

 

Kapu pārvaldnieks

Antons Šalkovskis

Tālrunis: 29709057


Kapu dežurants