Personāla vadības un administratīvā daļa

Personāla vadības un administratīvā daļa

 

Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja

Inta Raubiška

Tālrunis: 65307275 (LMT)

e-pasts: inta.raubiskalivani.lv

 

 

Darba aizsardzības speciālists

Andris Kundziņš

Tālrunis: 65342257 (LMT)

e-pasts: andris.kundzinslivani.lv

 

 

Juridiskās nodaļas vadītājs 

Gatis Pelēķis

Tālrunis: 65307259 (LMT)

e-pasts: gatis.pelekislivani.lv

 

Juriskonsulte

Sanita Grabāne

Tālrunis: 65307257 (LMT)

e-pasts: sanita.grabanelivani.lv

 

 

Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja

Viktorija Loča

Tālrunis: 65307266 (LMT)

e-pasts: viktorija.localivani.lv

 

Kancelejas pārzine

Sigita Vasiļevska

Tālrunis: 65307251 (LMT)

e-pasts: sigita.vasilevskalivani.lv

 

Lietvede

Elita Matisone

Tālrunis: 65307251 (LMT)

e-pasts: elita.matisonelivani.lv

 

Sekretāre

Viola Reinholde

Tālrunis: 65307250 (LMT)

e-pasts: viola.reinholdelivani.lv