Personāla vadības un administratīvā daļa

 

Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja

Inta Raubiška

Tālrunis: 65307275 (LMT)

e-pasts: inta.raubiskalivani.lv

208.kabinets

 

Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja vietniece

Viktorija Loča

Tālrunis: 65307266 (LMT)

e-pasts: viktorija.localivani.lv

210.kabinets

 

Darba aizsardzības speciālists

Andris Kundziņš

Tālrunis: 65342257 (LMT)

e-pasts: andris.kundzinslivani.lv

304.kabinets

 

Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste (210. kabinets)

Sigita Briška

Tālrunis: 65307250 (LMT)

e-pasts: sigita.briskalivani.lv

KAC

 

Lietvede (210. kabinets)

Elita Matisone

Tālrunis: 65307251 (LMT)

e-pasts: elita.matisonelivani.lv

210.kabinets

 

Sekretāre

Viola Reinholde

Tālrunis: 65307250 (LMT)

e-pasts: viola.reinholdelivani.lv

KAC

 

Klientu apkalpošanas speciāliste (210. kabinets)

Mārīte Ābrama

Tālrunis: 65307250 (LMT)

e-pasts: marite.abramalivani.lv

KAC

 

Klientu apkalpošanas speciāliste (210. kabinets)

Mārīte Ābrama

Tālrunis: 65307251 (LMT)

e-pasts: marite.abramalivani.lv

210.kabinets