Personāla vadības un administratīvā daļa

 

Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja

Inta Raubiška

Tālrunis: 65307275 (LMT)

e-pasts: inta.raubiskalivani.lv

208.kabinets

 

Darba aizsardzības speciālists

Andris Kundziņš

Tālrunis: 65342257 (LMT)

e-pasts: andris.kundzinslivani.lv

214.kabinets

 

Juridiskās nodaļas vadītājs 

Gatis Pelēķis

Tālrunis: 65307259 (LMT)

e-pasts: gatis.pelekislivani.lv

305.kabinets

 

Juriskonsulte

Sanita Grabāne

Tālrunis: 65307257 (LMT)

e-pasts: sanita.grabanelivani.lv

306.kabinets

 

Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja

Viktorija Loča

Tālrunis: 65307266 (LMT)

e-pasts: viktorija.localivani.lv

214.kabinets

 

Kancelejas pārzine (210. kabinets)

Sigita Briška

Tālrunis: 65307251 (LMT)

e-pasts: sigita.briskalivani.lv

210.kabinets

 

Lietvede (210. kabinets)

Elita Matisone

Tālrunis: 65307251 (LMT)

e-pasts: elita.matisonelivani.lv

210.kabinets

 

Sekretāre

Viola Reinholde

Tālrunis: 65307250 (LMT)

e-pasts: viola.reinholdelivani.lv

206.kabinets

 

Kārtībnieks

Oļegs Jekaraševs

Tālrunis: 65342257 (LMT); 26366550

e-pasts: olegs.jekarasevslivani.lv

215.kabinets