Domes saistošie noteikumi

Domes saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 6 "Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novadā”"(31.05.2018)/publicēti "Līvānu novada vēstīs" Nr.7(168) 2018.gada 19.jūlijā/
Saistošie noteikumi Nr. 15 „Grozījums Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā”” (28.12.2017)

 

 

Informācija par Līvānu novada saistošajiem noteikumiem VARAM.GOV.LV

Saistošo noteikumu Nr.13  „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” (26.10.2017) stāšanos spēkā