Projekti

Projekti

1...34 5...38

Projekti

 • 27.06.2018

  Bezmaksas veselīga uztura pagatavošanas nodarbības

  Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/006 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros jūnijā, jūlijā, oktobrī un novembrī notiks bezmaksas praktiskās veselīga uztura pagatavošanas nodarbības gan Līvānu pilsētas teritorijā, gan arī pagastos, kuras aicināts apmeklēt ikviens veselīga dzīvesveida piekritējs vai arī ikviens, kurš labprāt pievērstos veselīgam dzīvesveidam.

 • 25.06.2018

  Norisinās Rudzātu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

  4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi ietvaros Līvānu novada dome realizē projektu “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve  un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Projekts Nr.2.)” (Nr.4.2.2.0/17/I/064).

 • 22.06.2018

  Veikta Rožupes estrādes pārbūve

  Kopš šī gada aprīļa Rožupes estrādē tika veikti atjaunošanas darbi, kas šobrīd ir pabeigti.  Brīvdabas estrādes pārbūves rezultātā ir veikta deju laukuma grīdas atjaunošana, ieklājot slīpēto betonu, estrādes betona kāpņu izbūve un karogu mastu izbūve. Pārbūves darbus veica SIA “Jēkabpils PMK”.

 • 19.06.2018

  “Līvānu ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros jūnijā plānotie darbi

  Projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros jūnijā plānoto darbu shēma.

 • 12.06.2018

  Uzsākta Kaiju ielas atjaunošana

  2018. gada jūnijā ir uzsākti Kaiju ielas atjaunošanas darbi. Būvdarbu veicējs SIA “Ošukalns”. Saskaņā ar noslēgto līgumu izpildes termiņš ir 16 kalendārās nedēļas no būvdarbu uzsākšanas.

 • 12.06.2018

  Līvānu novada pašdarbības kolektīviem jauni skatuves tērpi

  Projekta “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem” ietvaros 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīviem ir iegādāti jauni skatuves tērpi.

 • 08.06.2018

  Turpinās projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ieviešana

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 4. aprīlī ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” noslēdza līgumu par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ieviešanu.

 • 06.06.2018

  Līvānos izmanto inovatīvu ceļu seguma ieklāšanas tehnoloģiju

  Lai nodrošinātu ielas seguma spēju uzņemt lielu slodzi bez deformācijas, kas īpaši svarīgi ir industriālajās zonās, pārbūvējot Līvānu industriālo zonu tiek izmantota inovatīva ceļu seguma ieklāšanas tehnoloģija – RCC valčbetons jeb ar veltni blīvēts betons (saīsinājums no angļu valodas – RCC (roller compacted concrete)).

 • 04.06.2018

  Līvānos notiks bezmaksas vingrošanas nodarbības

  Maijā tika aizsāktas bezmaksas vingrošanas nodarbības visiem veselīga un aktīva dzīvesveida entuziastiem, kuras apmeklēt būs iespējams līdz pat oktobra beigām divas reizes nedēļā. Nodarbības norisinās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros.

 • 29.05.2018

  Saules kolektori AAPC “Rožlejas” ietaupa elektroenerģiju

  Kopš 2017. gada 15. maija AAPC “Rožlejas” darbojas saules kolektori, kas uzstādīti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.1. rīcības “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai” projekta “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas”” ietvaros.


1...34 5...38