1...34 5...41

Projekti

 • 28.12.2018

  Veiksmīgi turpinās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/006 realizācija

  Kopš 2017. gada marta tiek realizēts projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”. Iedzīvotājiem projekta ietvaros ir iespēja pievērsties veselīgam dzīvesveidam, bez maksas apmeklējot dažāda veida nodarbības un lekcijas.

 • 27.12.2018

  Līvānu 1. vidusskolā ienāk jaunas mēbeles

  Projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002) ietvaros Līvānu 1. vidusskolā tiek iegādātas mēbeles - drēbju skapji, skolotāju galdi, skolnieku soli un krēsli, rakstāmgaldi, fizikas galdi, demonstrējumu galdi, datorgaldi, dažādi plaukti. Saskaņā ar 28.09.2018. noslēgto līgumu mēbeļu piegādi nodrošina SIA “Standard Latvija”. Plānots, ka līdz 19.01.2019. tiks pilnībā pabeigta mēbeļu piegāde un montāža.

 • 21.11.2018

  Aktualitātes projektā “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”

  Līvānu industriālās zonas (turpmāk – LIZ) būvdarbi tuvojas noslēgumam. Kopš 2017.gada marta, kad tika uzsākti būvniecības darbi, LIZ ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas. Ņemot vērā to, ka LIZ teritorijā esošais ielu un pievedceļu stāvoklis bija slikts, braukšanas kvalitātes un satiksmes drošības prasībām neatbilstošs, tad tā uzlabošanai tika veikta Celtniecības un Mazās Stirnu ielas pārbūve pilnā apjomā, (t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, vājstrāvas tīkli).

 • 15.11.2018

  ERAF projekta Nr.5.6.2.0/16/I/003 ietvaros turpinās vairāku Līvānu ielu atjaunošanas darbi

  Kopš 2017.gada turpinās projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās  zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr.5.6.2.0/16/I/003) realizācija. Laika posmā no 2018.gada augusta līdz novembrim turpinās Celtniecības ielas, Stacijas ielas un Fabrikas ielas atjaunošanas darbi, kā arī visiem objektiem tiek nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

 • 14.11.2018

  Atjaunota Kaiju iela

  2018. gada jūnijā tika uzsākti atjaunošanas darbi Kaiju ielā, kas šobrīd ir noslēgušies. Atjaunošanas darbu rezultātā veikta ceļa sāngrāvju tīrīšana, betona apmaļu izbūve, asfaltbetona seguma ieklāšana brauktuvei un bruģa seguma ieklāšana nobrauktuvēs, nogāžu nostiprināšana un zālāja iesēšana, kā arī ceļa zīmju uzstādīšana. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”.

 • 10.11.2018

  Nemācies un nestrādā? Maini to! Iesaisties projektā “Proti un dari”

  Nemācies un nestrādā? Maini to! Iesaisties projektā “Proti un dari”. TEV ir iespēja piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, kura mērķis ir dot, TEV, iespēju veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrasts savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu.

 • 09.11.2018

  Pabeigta projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā” īstenošana

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Līvānu siltums” 2018.gada 12.februārī parakstīja   līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.3.1.0/17/A/006 „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā” īstenošanu. Projekts tika atbalstīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt  energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu atlases kārtas ietvaros.

 • 09.11.2018

  Turpinās projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošana

  Oktobra mēnesī ir pabeigti sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbi Līvānu pilsētas Daugavas, Jersikas, Grīvas, Liepu, Preiļu, Upmalas, Parka, Stacijas un Fabrikas ielā. Iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgt savus īpašumus jaunuzbūvētajiem tīkliem un noslēgt komunālo pakalpojumu līgumus par ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanu ar  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Pašlaik vēl turpinās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbi Līvānu pilsētas Ubaglīča mikrorajonā.

 • 08.11.2018

  Līvānu novadā uzsākts projekts “PROTI un DARI!”

  Līvānu novadā uzsākta projekta “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) īstenošana. Projekta mērķis: Attīstīt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 • 06.11.2018

  Aktivitātes novembrī Līvānu novada iedzīvotāju veselības veicināšanai

  Novembrī projekta 9.2.4.2. “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros norisināsies vairākas aktivitātes, kuras apmeklēts ir aicināts ikviens interesants. Visas aktivitātes ir BEZ MAKSAS.


1...34 5...41