1 2 3 4 ...45

Projekti

 • 05.08.2019

  ERAF projekta Nr.5.6.2.0/16/I/003 ietvaros turpinās vairāku Līvānu ielu atjaunošanas darbi

  Kopš 2017.gada turpinās projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās  zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr.5.6.2.0/16/I/003) realizācija ar mērķi veikt Līvānu pilsētas ielu tīkla infrastruktūras uzlabošanu, lai paaugstinātu Līvānu industriālās zonas sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 • 01.08.2019

  Bezmaksas veselīga uztura lekcija Turkos un Rudzātos

  16. augustā notiks veselīga uztura pagatavošanas meistarklase un lekcija “Kā ar uztura palīdzību ietekmēt svaru?”. Plkst. 10.00-12.00 Rudzātu pagasta pārvaldē; plkst. 13.00-15.00 Turku pagasta pārvaldē.

 • 01.08.2019

  Pabeigta autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana

  2019.gada 13.maijā tika uzsākti pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas darbi, kas tika pabeigti šī gada 4.jūlijā. Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/18/I/004 “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā” ietvaros.

 • 29.07.2019

  Vingrošanas nodarbības augustā

  Augustā turpināsies bezmaksas vingrošanas nodarbības. 

 • 24.07.2019

  Latvijas, Lietuvas un Polijas pašvaldības un NVO dalās pieredzē par sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem

  Līvānu novada dome kā projekta vadošais partneris no 2019.gada 19.jūlija līdz 21. jūlija realizēja ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektu "Aktīvs iedzīvotājs – Attīstītai Eiropai". Projekta ietvaros norisinājās vairākas aktivitātes, kurās piedalījās dalībnieki no projekta sadarbības partneriem – Lietuvas (Ukmerģes pašvaldība), Polijas (Tarnowo Podgórne pašvaldība) un Smiltenes pašvaldība (Latvija). 20.jūlijā Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās konference "Aktīva un demokrātiska sabiedrība – Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības pamats".

 • 23.07.2019

  Uzsākta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu izbūve vairākās Līvānu ielās

  SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros  īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Projekta numurs: 5.3.1.0/17/I/005.

 • 23.07.2019

  Līvānu pilsētas svētku ietvaros tika informēta sabiedrība par projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” realizācijas gaitu

  Līvānu pilsētas svētku ietvaros 2019. gada 20. jūlijā notika sabiedrību informējošs pasākums par projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” realizācijas gaitu. Katram Līvānu novada iedzīvotājam un svētku viesim bija iespēja svētku info teltī uzzināt projekta realizācijas gaitu, noskatīties prezentāciju par viedajām ielu apgaismojuma tehnoloģijām, kas tiks ieviestas projekta realizācijas laikā.

 • 15.07.2019

  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

  Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 • 10.07.2019

  Uzsākta projekta “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide” realizācija

  Līvānu novada dome ir uzsākusi  Latvijas vides aizsardzības fonda projekta Nr. 11-08/418/2018 “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide” realizāciju.

 • 08.07.2019

  Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes

  Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca”  sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Līvānu un Jēkabpils slimnīcu stacionārās un ambulatorās infrastruktūras attīstība kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai" programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros.


1 2 3 4 ...45