1 2 3 4 ...41

Projekti

 • 02.04.2019

  Līvānos noritējusi projekta LLI-59 “Open Leadership” noslēguma konference

  2019. gada 28. martā Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās projekta LLI-59 “Open Leadership” noslēguma konference “Inovatīvas pārvaldības tendences un metodes, efektīva pārmaiņu vadība un labās prakses piemēri”. Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 pārstāvji no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, Latgales plānošanas reģiona administrācijas un Eiroreģiona “Ezeru zeme” biroja Lietuvā.

 • 01.04.2019

  Līvānu novada deju kolektīvi priecē skatītājus ar jaunajiem tērpiem

  2018. gadā tika realizēts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”, kura ietvaros ietvaros 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīviem – Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rožupe”, senioru deju kolektīvam “Jersikietis” un  Rudzātu bērnu deju kolektīvam ir iegādāti jauni skatuves tērpi.

 • 01.04.2019

  Rožupes estrāde priecē ar pasākumiem gan vietējos, gan apkārtējo teritoriju iedzīvotājus

  2018. gadā piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu tika realizēts projekts “Rožupes estrādes pārbūve”, kura ietvaros veikta deju laukuma grīdas atjaunošana, ieklājot slīpēto betonu, estrādes betona kāpņu izbūve un karogu mastu izbūve.

 • 01.04.2019

  Jersikas kultūras un sabiedriskā centra rīkotie pasākumi pulcina gan vietējos, gan apkārtējo teritoriju iedzīvotājus

  2017. gadā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana ” ietvaros ir veikta Jersikas tautas nama zāles atjaunošana.

 • 29.03.2019

  Saules kolektori AAPC “Rožlejas” palīdz ietaupīt elektroenerģiju

  Kopš 2017. gada 15. maija AAPC “Rožlejas” darbojas saules kolektori, kas uzstādīti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.1. rīcības “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai” projekta “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas”” ietvaros.

 • 28.03.2019

  Bezmaksas aktivitātes aprīlī veselības veicināšanas uzlabošanai

  Nodarbība jaunajām un topošajām māmiņām “Emocionālā saikne starp māti un bērnu”. Lekcijas “Atkarību gūstā – kā palīdzēt?” Veselīga uztura pagatavošanas meistarklases. Ūdens vingrošanas nodarbības. Vingrošanas nodarbības Sutros un Jaunsilavās.

 • 21.03.2019

  Līvānu 1. vidusskolā jaunas mēbeles

  Projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002) ietvaros Līvānu 1. vidusskolā ir iegādātas jaunas mēbeles: drēbju skapji, skolotāju galdi, skolnieku soli un krēsli, rakstāmgaldi, fizikas galdi, demonstrējumu galdi, datorgaldi, dažādi plaukti. Saskaņā ar 28.09.2018. noslēgto līgumu mēbeļu piegādi nodrošināja SIA “Standard Latvija”. 12.02.2019. ir pilnībā pabeigta mēbeļu piegāde un montāža.

 • 21.03.2019

  Projekts “PROTI un DARI!” rosina jauniešus sākt darīt un nesēdēt uz vietas

  Kopš 2018.gada 1.novembra Līvānu novada pašvaldība piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Sociālā fonda  specifiskā atbalsta mērķa 8.3.3. (SAM 8.3.3.) projektā “PROTI un DARI!”. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un aroda apguvē.

 • 19.03.2019

  Būvdarbi Līvānu industriālajā zonā ir pieņemti ekspluatācijā

  2019.gada 15.martā Būvniecības valsts kontroles birojs ekspluatācijā ir pieņēmis objektu “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”.

 • 18.03.2019

  Otrdienās un ceturtdienās peldēšanas nodarbības 7.-9. klases skolēniem

  19. un 21. martā ir iespēja pievienoties jaunajām grupām Līvānu peldbaseinā uz ūdens vingrošanas nodarbībām 7.-9. klašu skolēniem pie peldēšanas trenera Indara Mucenieka. Nodarbības norisināsies aprīļa otrdienās un ceturtdienās plkst. 15.00 – 16.00. Nodarbības ir bez maksas. Līdzi jāņem peldbaseina apmeklēšanai nepieciešamais – čības, dvielis, peldkostīms. Pieteikšanās un papildus informācija: 26684565 (Kristīne).


1 2 3 4 ...41