Projekti

/images/news/large/832.jpg

10.12.2012

Aktualitātes projektā „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3. kārta” 2012. gada decembrī

Kopš 2010.gada nogales Līvānos tiek realizēts projekts „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3. kārta”.

 

2011.gadā projekta ietvaros tika rekonstruēti 8 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, kuros ir uzklāts ne tikai jauns asfalta segums, bet arī veikti labiekārtošanas darbi, t.i., uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, bērnu šūpoles, uzstādīts aprīkojums veļas žāvēšanai pagalmos, kā arī veikti apzaļumošanas darbi. Kā arī tika labiekārtoti 3 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi: veikta pagalmu zaļās zonas atjaunošana, soliņu uzstādīšana, bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana, kā arī citu labiekārtošanas darbu veikšana.

 

2011.gadā projekta ietvaros tika rekonstruētas arī 2 ielas: Daugavpils iela posmā no Kurzemes ielas līdz Kultūras centra stāvlaukumam un Lāčplēša iela posmā no Dzelzceļa ielas līdz tirgus teritorijai.

Uz pašreizējo brīdi ir noslēgts līgums ar SIA „Re & Re” par rekonstrukcijas darbu veikšanu Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr.Valdemāra, Kuldīgas, Strēlnieku ielās.


Kā redzams satiksmes organizācijas shēmā, šogad tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi Kurzemes un Sofijas ielās.

 

Projekts tiek īstenots līdz 2013.gada 30.decembrim.


Projekta kopējās izmaksas ir 1 462 890,48 LVL, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 437 613,58 LVL, t.sk., ERAF līdzfinansējums – 1 221 971,54 LVL (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 43 128,40 LVL (3%) un Līvānu novada domes līdzfinansējums – 172 513,64 LVL.

 

Projekts tiek realizēts ERAF Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 3.6. „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807


 

Satiksmes organizācijas shēma Kurzemes, Sofijas ielai