Projekti

/images/news/large/829.jpg

10.12.2012

Aktualitātes projektā „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana”

Līvānu novada pašvaldība no 2010.gada septembra īsteno aktivitātes 3.2.1.2. „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” projektu „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana”, kura galvenais mērķis ir paaugstināt komforta un satiksmes drošības līmeni visiem ceļu satiksmes dalībniekiem, rekonstruējot un attīstot vairāku Rīgas ielas posmu nolietoto infrastruktūru.

 

Uz doto brīdi Rīgas tranzīta ielas posmos no Robežu ielas līdz Dzirnavu ielai (1. posms), no Dzirnavu ielas līdz Dubnas tiltam (2. posms) un no Zemgales līdz degvielas uzpildes stacijai „Latvijas nafta” (3. posms) ir pabeigti gājēju veloceliņa segas izbūves darbi (ietvju izbūve un asfaltēšana), uzstādītas drošības barjeras un uzstādītas 3 autobusu pieturu nojumes.

 

Darbi ritēja atbilstoši darbu grafikam un saskaņotām darbu veikšanas shēmām. Šobrīd tranzīta ielas rekonstrukcijas darbiem iestājas ziemas sezonas tehnoloģiskais pārtraukums, darbus plānots atsākt 2013. pavasarī un pabeigt līdz 2013.gada 21.jūnijam

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 1 790 019 LVL apjomā, no kurām 85% ir ERAF līdzfinansējums, 12% pašvaldības līdzfinansējums un 3%  valsts budžeta dotācija pašvaldībai.

 

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807