Projekti

Projekti

Projekti

/images/news/large/6901.jpg

26.02.2020

Notikusi projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” konference

2020.gada 25.februārī notika projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” konference un energopārvaldības sistēmas ievadlekcija pašvaldības iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem.

 

Konferences laikā tika ziņots par projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” īstenošanas gaitu, rezultātiem un ieguvumiem. Projekta realizācija ir nepieciešama, lai racionāli izmantotu elektroenerģiju kvalitatīvai publiskā apgaismojuma nodrošināšanai, ieviešot gudru pilsētas publiskās infrastruktūras pārvaldību, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un  samazinot pašvaldības izmaksas, lai novirzītu ietaupītos līdzekļus turpmākajiem publiskā apgaismojuma modernizācijas pasākumiem. 

 

Pēc projekta īstenošanas rezultāti:

  1. CO2 samazinājums gadā 14 296,3310 kgCO2/gadā;
  2. CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,1035 kgCO2 gadā/euro;
  3. Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums: 131,159 MWh gadā;
  4. Novada iedzīvotājiem būs nodrošināts kvalitatīvs ielu apgaismojums, kas mazinās dažādus nelaimes gadījumus (avārijas, traumas u.c.) uz ielas;
  5. Nodrošināts vienmērīgs, ielas klasei atbilstošs apgaismojums;
  6. Gaismekļi būs ar vadības sistēmu, kā rezultātā nebūs nepieciešams cilvēku resurss, kas regulē apgaismojumu.

Konferences dalībnieki tika aicināti uz energoefektīvu domāšanu, jo energoresursu taupīšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem ilgtspējīgai Līvānu novada attīstībai. Kā arī enerģijas samazināšanas pasākumi ir virzīti uz to, lai, samazinātu enerģijas patēriņu ielu publiskajam apgaismojumam un pašvaldības ēkās.

 

Energopārvaldības sistēma tiek ieviesta visā Līvānu novadā ar mērķi, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu resursu izmantošanu. Tā rezultātā tiks samazināta gan ietekme uz apkārtējo vidi, gan samazinātas Līvānu novada iestāžu izmaksas par elektroenerģiju un kurināmo. Energopārvaldības sistēmas izstrādātāji ziņoja par datu apstrādes procesu, par sistēmas politiku un instrumentiem un nepieciešamajiem procesiem turpmākajai pašvaldības iestāžu darbībai.