Projekti

Projekti

Projekti

/images/news/large/6879.jpg

18.02.2020

Turpinās projekta “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A.Baumanes ģimenes ārsta praksē” realizācija

2019. gada 26. augustā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/076 “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.

 

Projekta mērķis – veicot A. Baumanes ģimenes ārsta prakses (turpmāk - ĢĀP) veselības aprūpes infrastruktūras attīstību, uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikta ĢĀP infrastruktūras attīstība - procedūru telpas vienkāršota atjaunošana pamatdarbības vietā Līvānos un vides pieejamības nodrošināšana Rožupes filiālē, kas veicinās pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanos Anitas Baumanes ģimenes ārsta prakses pacientiem.

 

Pašlaik ir uzsākti vienkāršotas atjaunošanas darbi ĢĀP telpās Skolas ielā 7-8, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Būvdarbu veicējs: SIA “RSB projekts”. Tiek veikta infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem. Plānotie darbi: ieejas durvju nomaiņa un paplašināšana, sanitārā mezgla, tualetes telpas pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019.-30.12.2020.

 

Projekta kopējās izmaksas - 10 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) - 8 500,00 EUR, Valsts budžeta finansējums (9%) - 900,00 EUR, Līvānu novada domes līdzfinansējums (6%) - 600,00 EUR.