Projekti

Projekti

Projekti

/images/news/large/6331.jpg

15.07.2019

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

Projekta ietvaros tiek nodrošināti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi, notiek individuālās konsultācijas/pakalpojumi pie fizioterapeita, logopēda, psihologa. Visiem projektā iesaistītajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darba dienu pēcpusdienās ir iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru, kur saistošās un attīstošās nodarbēs iesaista speciālais pedagogs. Visus projekta paredzētos pakalpojumus nodrošina kvalificēti un atbildīgi speciālisti.

 

Kā atzīst projektā pieteikušos bērnu vecāki, tā ir ļoti laba iespēja, kā palīdzēt uzlabot fizisko, garīgo veselību bērnam, kā arī iegūt atbalstu un vērtīgu padomu sev pašiem dzīves izaicinājumos, turklāt – bez maksas. Regulāri notiek izglītojošas nodarbības vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm profesionāla speciālista vadībā.

 

Vēl ir iespēja bērnus ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem vecumā no 5 līdz 17 gadiem  pieteikt dalībai projektā.

 

Aicinām Līvānu novada vecākus, aizbildņus vai audžuvecākus būt aktīviem un pieteikties dalībai projektā biedrībā “Baltā māja” Stacijas ielā 2, Līvānos (tel. 26191652).