Projekti

/images/news/large/6121.jpg

25.04.2019

Turpinās projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošana

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros  īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Projekta numurs: 5.3.1.0/17/I/005.

 

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgusi apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu ar SIA “Jēkabpils PMK”, kura ietvaros ir plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklus sekojošās Līvānu pilsētas ielās:

 

1)      Atpūtas ielā (posmā no Zemgales ielas virzienā uz Jersikas ielu);

2)      Domes ielā (posmā no tradīciju laukuma uz pussalu);

3)      Krasta ielā;

4)      Rīgas ielā (posmā no Grīvas ielas līdz pilsētas robežai (Daugavpils virzienā);

5)      Rīgas ielā (posmi starp Daugavas un Saules ielām ieskaitot Sporta ielas iekšpagalmu);

6)      Kalnu ielā (posmā no Baznīcas ielas puses līdz Robežu ielai);

7)      Rīgas ielā (posmā starp Robežu ielu un DUS Astarte) un Pienotavas ielā.

 

Tāpat šajā būvniecības līgumā ir paredzēts izbūvēt  ūdensapgādes tīklus sekojošās Līvānu pilsētas ielās:

1)      Atpūtas ielā (posmā no Zemgales ielas virzienā uz Jersikas ielu);

2)      Domes ielā (posmā no tradīciju laukuma uz pussalu);

3)      Krasta ielā;

4)      Rīgas ielā (posmā no Grīvas ielas līdz pilsētas robežai (Daugavpils virzienā).

5)      Baznīcas ielā.