Projekti

/images/news/large/4957.jpg

29.12.2017

Kopš marta norisinās projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”

Šī gada martā tika aizsākts projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”, kura galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.


Aizvadītajā gadā slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumos piedalījās vairāk nekā 2300 novada iedzīvotāji. Iedzīvotāji apmeklēja dažādas tematiskās lekcijas par atkarību profilaksi, garīgo veselību, veselīgu uzturu, gan iesaistījās izglītojošās nodarbībās par veselīga uztura pagatavošanu, fizisko aktivitāšu nozīmi, gan aktīvi piedalījās vingrošanas nodarbībās, fizisko aktivitāšu dienas pasākumos, uzlabojot savu fizisko veselību.

  

2018. gadā aizvadītās aktivitātes:


1) 26 tematiskās lekcijas:

  • 9 atkarību profilakses lekcijas;
  • 10 lekcijas par veselīgu uzturu bērniem un bērnu vecākiem;
  • 7 garīgās veselības veicināšanas lekcijas.

2) 39 izglītojošās nodarbības:

  • 26 praktiskās nodarbības par veselīga uztura pagatavošanu;
  • 7 izglītojošās nodarbības par atkarību izraisošām vielām;
  • 6 izglītojošās nodarbības par fizisko aktivitāšu nozīmi.

3) Fiziskās veselības veicināšanas pasākumi:

  • vingrošanas nodarbības Līvānu novada izglītības iestādēs no oktobra līdz decembrim;
  • 9 fizisko aktivitāšu dienas pasākumi;
  • 6 fizisko aktivitāšu dienas – kolektīvais sports.

4) Četras atbalsta grupu nodarbības jaunajām māmiņām;

 

5) Viena 3 dienu nometne bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.

 

Organizēto aktivitāšu kopsumma sasniedza 19 389,74 EUR no kopējā finansējuma.

 

Projekta aktivitātes turpināsies arī 2018. un 2019. gadā, kur pašvaldība plāno realizēt vietēja mēroga aktivitātes, sniedzot iespēju bezmaksas piedalīties ikvienam novada iedzīvotājam, atbilstoši pasākuma plānoto aktivitāšu mērķa grupai. 

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 146 351.00 EUR,  no kurām 85 %  ir  ESF  finansējums 124 398.35 EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 21 952.65 EUR apmērā.

 

Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

 

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt http://www.esfondi.lv.

 

Vairāk informācijas: 

Inese Stahovska. 

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja  

Tālr.: +371 65307800