Projekti

/images/news/large/4910.jpg

28.12.2017

Aktualitātes projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”

Kopš šī gada 9. maija Līvānu novada dome realizē ES fondu finansētu projektu Nr.3.3.1.0/16/I/001 “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”.

 

Dzirnavu ielas būvniecības darbi ir pabeigti un 26.09.2017. Dzirnavu iela ir pieņemta ekspluatācijā.

 

Projektā ir paredzēta Kaiju ielas vienkāršota atjaunošana, līdz ar to, lai noskaidrotu būvdarbu veicēju 21.12.2017. tika izsludināts iepirkums LND2017/42 būvdarbu veicēja izvēlei. Uz doto brīdi notiek piedāvājumu saņemšana, tiklīdz iepirkums noslēgsies, notiks tā izvērtēšana un lēmuma pieņemšana.

 

Lai sasniegtu projektā plānotos rezultātus, Kaiju ielas atjaunošana ir ļoti svarīga un nepieciešama, gan iedzīvotājiem, gan investoram, kurš ir izrādījis interesi par pašvaldībai piederošo īpašumu “Alejas”.

 

Plānots, ka līdz rudenim arī Kaiju iela būs atjaunota, kā rezultātā vietējiem iedzīvotājiem, investoram tiks radīta pievilcīga dzīves un darba vide.