Projekti

/images/news/large/4848.jpg

02.02.2018

Aktualitātes projektā “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”

2017. gada vasarā uzsāktajiem būvdarbiem Līvānu industriālajā zonā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums līdz 2018. gada pavasarim. Līdz šim industriālajā zonā ir paveikts:

  • Stacijas ielā – izbūvēts ūdensvads;
  • Fabrikas ielā – ūdensvada, kanalizācijas un spiedvada kanalizācijas izbūves darbi;
  • Celtniecības ielā – izbūvēts ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, kanalizācijas sistēma, veikta ielas segas izbūve līdz šķembu apakškārtai, kā arī apgaismojuma un vājstrāvas tīklu izbūves darbi;
  • M.Stirnu ielā – izbūvēts ūdensvads, ceļš līdz šķembu pamata kārtai, kā arī veikta apgaismojuma izbūve un vājstrāvas izbūves darbi.

Būvdarbi tiks atsākti pavasarī līdz ar labvēlīgu laikapstākļu iestāšanos. Būvdarbus veic SIA “Ošukalns”.

 

Projekta mērķis ir veikt industriālās zonas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstinot tās sasniedzamību, samazinot degradēto teritoriju platību, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā.

 

Projekta kopējās izmaksas – 3 343 758,69 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 3 182 732,45 EUR, no kurām ERAF finansējums (85 %) – 2 705 322,58 EUR, Valsts budžeta dotācija (4,5 %) – 143 222,96 EUR, pašvaldības finansējums (10,5%) apmērā – 334 186,91 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) –161 026,24 EUR.

Projekta realizācijas laiks ir 38 mēneši.

 

Plānotie projekta rezultāti:

-           Veikta Celtniecības ielas pārbūve 1444 m garumā un Mazās Stirnu ielas pārbūve 505 m garumā (t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, vājstrāvas tīkli);

-           Uzņēmumos radītas 76 darba vietas;

-           Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz 4 347 626,00 EUR apmērā;

-           Par 11,48 ha samazināta degradētā teritorija.

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.