Projekti

/images/news/large/4811.jpg

16.01.2018

Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plānā 2014.-2018.gadam aktualizāciju

Ar Līvānu novada domes 2017. gada 28. decembra sēdes lēmumu Nr. 20-24 ir veikta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam Rīcību plāna 2012.-2018. gadam un Investīciju plāna 2014.-2018. gadam aktualizācija.

 

Ar aktuālajiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018. gadam materiāliem var iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv sadaļā „Pašvaldība” (Līvānu novada attīstības plānošanas dokumenti, Attīstības programma) jeb http://livani.lv/page/668 .