Projekti

/images/news/large/4807.jpg

12.01.2018

Pabeigta projekta “Līvānu novada Turku pagasta ceļa “Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi” pārbūve” realizācija

 

 

 

Projekta Nr.17-03-A00702-000014 “Līvānu novada Turku pagasta ceļa “Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi” pārbūve” realizācijas rezultātā pagājušā gada 10. novembrī ir pabeigta ceļa pārbūve un 28.12.2017. iepriekš minētais ceļš ir pieņemts ekspluatācijā.

 

Projekta realizācijas rezultātā ir veikta ceļa Veiguri – Silavas – Robežnieki – Gaiņi pārbūve 1.5 km garumā. Pārbūves rezultātā ir veikta ceļa segas izbūve, sāngrāvju rakšana, grāvju gultnes un nomaļu nostiprināšana, caurteku ierīkošana, ceļazīmju uzstādīšana.

 

Projekta kopējās izmaksas 182 750.16 EUR, no kurām 164 475.14 EUR ir ELFLA finansējums, pārējo izmaksu daļu veido pašvaldības finansējums.

 

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.


Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļa