Projekti

/images/news/large/4706.jpg

29.11.2017

Aktualitātes Līvānu novada domes projektā “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana”

Projektā “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/002) jau ir veikta Līvānu 1. vidusskolas ēkas Rīgas ielā 101 mācību telpu, gaiteņu, kāpņu telpu un sanitāro mezglu atjaunošana. Šobrīd darbi norisinās Līvānu 1. vidusskolas “Laimiņas” sākumskolā Zaļā ielā 43. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām.

 

Projekta ietvaros ir pasūtītas IKT, kuru piegāde arī jau notiek. Tuvākajā laikā tiks veikts iepirkums uz mēbeļu iegādi Līvānu 1. vidusskolai.

 

Projekta mērķis - veikt Līvānu 1.vidusskolas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

 

Projekta kopējās izmaksas 2 741 701.34 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 1690856.48 EUR, t.sk.

  • ERAF līdzfinansējums 85 %  – 1 437 228.00 EUR;
  • Valsts budžeta dotācija 4.5 % – 76 088.54 EUR;
  • Pašvaldības finansējums 10.5 %  – 177 539.94 EUR;
  • Neattiecināmās izmaksas – 1 050 844.86 EUR.

Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana sekmēs kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu izglītības iestādē, būs vērtīgs sadarbības resurss pārējām novada skolām, kā arī labās prakses piemērs citām līdzīgām izglītības iestādēm reģionā.