Projekti

/images/news/large/4658.jpg

10.11.2017

Apstiprināts projekts “Rožupes estrādes pārbūve”

Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 17-03-AL21-A019.2204-000005 “Rožupes estrādes pārbūve”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir veikt Rožupes estrādes pārbūvi, radot pievilcīgu kultūras vidi Rožupes pagastā un dodot Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.

 

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks veikta Rožupes estrādes betona laukuma seguma atjaunošana un estrādes betona kāpņu izbūve.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 39 678,85 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir  25 000 EUR, t.sk. publiskais finansējums 22 500 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 17 178,85 EUR apmērā.

 

 

Projektu plānots realizēt līdz 2018.gada 30.novembrim.

 

 

 

Atbalsta zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm