Projekti

Projekti

Projekti

/images/news/large/4652.jpg

08.11.2017

Aktualitātes projektā “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”

Projekta mērķis ir veikt industriālās zonas infrastruktūras uzlabošanu, paaugstinot tās sasniedzamību, samazinot degradēto teritoriju platību, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu novadā.

Kopš šī gada maija aktīvi norisinās būvdarbi Līvānu industriālajā zonā, ko veic SIA “Ošukalns”. Līdz šim industriālajā zonā ir paveikti sekojoši darbi:

  • M.Stirnu ielā – ūdensvada izbūves darbi, atlicis veikt pārbaudes un pieslēgt, ceļa izbūves darbi līdz šķembu pamata kārtai, kā arī apgaismojuma un vājstrāvas izbūves darbi (70%).
  • Celtniecības ielā – ūdensvada izbūves darbi (90%), lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi (90%), kanalizācijas izbūves darbi (80%), ielas segas izbūves darbi līdz šķembu apakškārtai (65%), kā arī apgaismojuma un vājstrāvas tīklu izbūves darbi (40%).
  • Fabrikas ielā – ūdensvada, kanalizācijas un spiedvada kanalizācijas izbūves darbi (90%).

Projekta kopējās izmaksas – 3 343 758,69 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 3 182 732,45 EUR, no kurām:

•           ERAF līdzfinansējums 85 % –  2 705 322,58 EUR;

•           Valsts budžeta dotācija 4,5 % – 143 222,96 EUR;

•           Pašvaldības finansējums 10,5% apmērā – 334 186,91 EUR;

•           Neattiecināmās izmaksas –161 026,24 EUR.

Projekta realizācijas laiks ir 38 mēneši.

 

Projekta rezultāti:

-           Veikta Celtniecības ielas pārbūve 1444 m garumā un Mazās Stirnu ielas pārbūve 505 m garumā (t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, vājstrāvas tīkli);

-           Uzņēmumos radītas 76 darba vietas;

-           Uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz 4 347 626,00 EUR apmērā;

-           Par 11,48 ha samazināta degradētā teritorija.

 

Projekts tiek realizēts 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”ietvaros.