Projekti

/images/news/large/4565.jpg

06.10.2017

Nāc mācīties ESF neformālās izglītības programmās

Mācību centrs “EVA-93”piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekta ietvaros ir pieejams Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums mācībām neformālās izglītības programmu īstenošanai.

 

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.

 

Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Pieteikšanās mācībām līdz 2017.gada 6. novembrim, mācības tiks uzsāktas 2018. gada janvārī.

 

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

Mācības tiks uzsāktas 2018.gada janvārī.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

  • Mācību centrā “EVA-93”, Dzelzceļa iela 19, 301. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30;
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: apmacibas@eva93.lv, T. 29415173, 29240545

Mācību centrs “EVA-93”piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Piedāvājums – komplektējam grupas ar norises laikiem gan darba dienās, gan vakaros, gan sestdienās