Projekti

/images/news/large/4501.jpg

11.09.2017

Aktualitātes projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”

Kopš šī gada 9. maija Līvānu novada dome realizē ES fondu finansētu projektu Nr.3.3.1.0/16/I/001 “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”.

 

Šobrīd Dzirnavu ielas būvniecības darbi ir pabeigti, notiek dokumentācijas kārtošana.

 

Dzirnavu ielas būvdarbus veica SIA “Jēkabpils PMK”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Energoterms”.

 

Dzirnavu ielas pārbūves rezultātā ir veikta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, elektroapgādes, t.sk. apgaismojuma tīklu pārbūve, vājstrāvas tīklu pārbūve, gājēju/veloceliņa ierīkošana un asfalta seguma ierīkošana brauktuvei.

 

Dzirnavu ielas pārbūves rezultātā tiešie ieguvēji ir visi Līvānu novada iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ikdienā izmanto ielu, lai nokļūtu līdz saviem uzņēmumiem. Sakārtojot ielu, ir nodrošināta droša iedzīvotāju pārvietošanās, jo ir ierīkots apgaismojums, gājēju-velo celiņš, nodrošināta lietus ūdens atvade un uzlabots ielas segums, kā rezultātā uzņēmējiem, iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir radīta pievilcīga vide, droša darba vietu sasniedzamība, satiksmes drošība un radītas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai.

 

Nākamajā gadā plānota Kaiju ielas vienkāršota atjaunošana, kura ir cieši saistīta ar Dzirnavu ielu un nepieciešama gan uzņēmējiem, gan vietējiem iedzīvotājiem.