Projekti

/images/news/large/4435.jpg

10.08.2017

Apstiprināts Līvānu novada domes projekts “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana”

Šī gada 8. augustā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002 īstenošanu.

 

Projekta mērķis -  veikt Līvānu 1.vidusskolas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
 • IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana visā skolā;
 • ķīmijas klases izveide 7.-9.klasei un aprīkošana;
 • ķīmijas laboratorijas izveide 7.-9.klasei un aprīkošana;
 • bioloģijas kabineta 7. - 9. klasei izveide un aprīkošana.

Projekta realizācijas laiks 22 mēneši.

 

Projekta kopējās izmaksas 2 741 701.34 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 1690856.48 EUR, t.sk.

 • ERAF līdzfinansējums 85 %  – 1 437 228.00 EUR;
 • Valsts budžeta dotācija 4.5 % – 76 088.54 EUR;
 • Pašvaldības finansējums 10.5 %  – 177 539.94 EUR;
 • Neattiecināmās izmaksas – 1 050 844.86 EUR.

Plānotie rezultāti:

 • Veikta Līvānu 1. vidusskolas mācību telpu un gaiteņu vienkāršota atjaunošana;
 • Izveidoti un aprīkoti 3 jauni dabaszinību kabineti (ķīmijas un bioloģijas kabineti, ķīmijas laboratorija);
 • Iegādātas ergonomiskas mēbeles;
 • Iegādātas IKT.

Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana sekmēs kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu izglītības iestādē, būs vērtīgs sadarbības resurss pārējām novada skolām, kā arī labās prakses piemērs citām līdzīgām izglītības iestādēm reģionā.