Projekti

/images/news/large/4306.jpg

31.05.2017

Alternatīvās aprūpes centrā “Rožlejas” uzstādīti saules kolektori

 

Šī gada 15. maijā “Rožlejās” pabeigta 16 saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai. Saules kolektori nodrošina karstā ūdens sagatavošanu visā ēkā, kas tādā veidā ļaus būtiski samazināt siltumenerģijas un energoresursu patēriņu.

 

Jau trešo nedēļu alternatīvajā aprūpes centrā “Rožlejas” karsto ūdeni silda sešpadsmit jaunuzstādītie saules kolektori. Līdz šim “Rožlejās” siltais ūdens ziemas periodā tika nodrošināts no apkures, bet vasaras periodā no elektriskajiem boileriem.

 

Skaidrojot jaunās ūdens apsildīšanas sistēmas tehnisko specifiku, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks stāstīja: ”Visa pamatā ir siltais ūdens, šķidrums, kas sasilst no jumta un nonāk līdz ūdens tvertnēm, aizpildot tās. Tādējādi ūdens, kas tiek tālāk padots uz dušām, virtuvi, iet caurplūdē un ir pieslēgts kopējai sistēmai. Tāpat sistēmā ietilpst arī automātiskās vadības bloks, tādā veidā uz vietas nekas netiek regulēts, firma apkalpo šo sistēmu, tā ar tālvadību spēj nodrošināt visas darbības - ieslēgt un izslēgt sistēmu, mainīt temperatūru, konstatēt bojājumus.”

 

“Mēs esam tāda iestāde, kurai šie saules kolektori noteikti ir noderīgi, jo šeit cilvēki dzīvo visu diennakti un visu gadu. Mēs izmantojam silto ūdeni gan telpu uzkopšanai, gan trauku mazgāšanai, tāpat arī senioriem visās istabiņās ir izvietotas izlietnes, protams, arī pieejamas dušas, kas tiek izmantotas ikdienas higiēnai. Es domāju, ka mēs patiesi nopietni jutīsim to ieguldījumu, ko šie saules kolektori dos enerģijas ietaupīšanā,” skaidroja alternatīvā aprūpes centra “Rožlejas” vadītāja Gunta Jaudzema. Šobrīd aprūpes centrā dzīvo 34 seniori, no Līvānu, Vārkavas un Viesītes novadiem.

 

Runājot par saules kolektoru efektivitāti, aprūpes centra vadītāja atklāja, ka, tā kā kolektori uzstādīti pirms nepilna mēneša, konkrētus skaitļus šobrīd minēt nevarot, taču “Rožleju” vadītāja ir pārliecināta, ka ietaupījumi būs būtiski.

 

 

Konkrētāk par jaunajiem saules kolektoriem stāstīja Intis Svirskis, Līvānu novada domes būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs: “Saules kolektoru izbūvi karstā ūdens sagatavošanai veica SIA “Taupi”. Būvniecības laikā tika uzstādīti 16 saules kolektori ar kopējo platību 36 kvadrātmetri un jaudu 29,9 kW. Būvdarbu izmaksas sastāda 36 376,41 eiro, no kurām pusi - 18 000 eiro, sedza Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA), pārējo izmaksu daļu veido pašvaldības finansējums. Šī projekta ietvaros tika uzstādīti divi karstā ūdens boileri - akumulācijas tvertnes, ar kopējo tilpumu 2 tonnas.”Runājot par to, vai Latvijas laikapstākļi ir pietiekami saulaini, lai uzstādītu šādus kolektorus, Svirska kungs paskaidroja, ka mūsdienās jaunie kolektori ir attīstījušies un līdz ar to ir daudz spējīgāki uztvert saules gaismu arī ziemas mēnešos.

 

Projekta Nr.16-03-AL21-A019.2201-000003 “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas” realizācijas rezultātā AAPC klientiem ir nodrošināta atbilstoša, kvalitatīva sociālo pakalpojumu sniegšana.

 

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.1. rīcības “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai ” ietvaros.

 

 

Informāciju un fotomateriālu sagatavoja Ieva Kravale,

Vidzemes Augstskolas Komunikāciju un sabiedrisko attiecību studente,

Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas praktikante