Projekti

/images/news/large/4303.jpg

30.05.2017

Apstiprināts Līvānu novada domes projekts “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”

Šī gada 9. maijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/16/I/001 īstenošanu.

 

Projekta mērķis - veicot Dzirnavu un Kaiju ielu transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Līvānu pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1)   Dzirnavu ielas pārbūves būvprojekta izstrāde;

2)   Dzirnavu ielas pārbūve (t.sk., gājēju/velo celiņa izbūve);

3)   Dzirnavu ielas lietus ūdens kanalizācijas izbūve;

4)   Dzirnavu ielas elektroapgādes, t.sk. apgaismojuma, pārbūve;

5)   Dzirnavu ielas vājstrāvas tīklu pārbūve;

6)   Kaiju ielas būvprojekta izstrāde;

7)   Kaiju ielas vienkāršota atjaunošana;

8)   Autoruzraudzība un būvuzraudzība Dzirnavu ielas pārbūves un Kaiju ielas vienkāršotas atjaunošanas darbiem;

9)   Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde;

10) Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

 

Projekta realizācijas laiks - 21 mēnesis.

 

Projekta kopējās izmaksas 799 352,74 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 761 432,37 EUR, no kurām:

  • ERAF līdzfinansējums 65,43 %  – 498 205,20 EUR;
  • Valsts budžeta dotācija 10,37 % – 78 968,15 EUR;
  • Pašvaldības finansējums 24,20 %  – 184 259,02 EUR;
  • Neattiecināmās izmaksas – 37 920,37 EUR.

Plānotie rezultāti:

-  Veikta Dzirnavu ielas pārbūve 780 m garumā (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, vājstrāvas tīkli, ierīkots apgaismojums);

-  Veikta Kaiju ielas vienkāršota atjaunošana 625 m garumā, t.sk. ierīkota lietus ūdens atvades sistēma;

-  Radītas 6 darba vietas;

-  Piesaistītās investīcijas vismaz 498 240 EUR apmērā.