Projekti

/images/news/large/380.jpg

15.03.2012

Apstiprināts tehniskais projekts ēkas rekonstrukcijai multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveidei Līvānos.

 

Projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” ietvaros no 2011.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31.decembrim Līvānos tiks izveidots daudzfunkcionāls jauniešu centrs, kas nākotnē realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus ārpus formālās un interešu izglītības, kā arī būs viens no galvenajiem jaunatnes politikas koordinētājiem novadā. Centrā plānots izveidot hosteļa telpu, nelielu virtuvīti, apmācību telpu un spoguļzāli, trenažieru zāli, atpūtas telpu ar zonējumiem informatīvās, mierīgās un aktīvās atpūtas zonās, dušas, WC, kabinetus speciālistiem, telpas dīdžejiem un mūzikas aparatūras glabāšanai, kā arī noliktavas telpas. Svarīgi, ka telpas būs pielāgotas arī personām, kas pārvietojas ratiņkrēslos. JIC atradīsies Līvānos, Lāčplēša ielā 28 („Paspārnes” ēkā). Plānots, ka centrs savu aktīvo darbību uzsāks jau 2013.g. sākumā.

 

Jau iepriekš informējām, ka, lai būvdarbu laikā, kas norisināsies 2012.gadā, maksimāli izvairītos no papildus neparedzētiem būvdarbiem, kas bieži vien rodas nekvalitatīvi izstrādātu tehnisko projektu dēļ, tika veikta tehniskā projekta ekspertīze. Pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena atzinuma saņemšanas 2012.gada marta sākuma tika apstiprināts izstrādātais Jaunatnes Iniciatīvu centra tehniskais projekts. Līdz marta mēneša beigām plānots izsludināt iepirkumu ēkas rekonstrukcijai multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveidei Līvānos.

 

Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Projekta kopējās plānotās izmaksas: 100 000 LVL, no kurām programmas līdzfinansējums sastāda 72,15 %, pašvaldības- 27,85%. 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807