Projekti

/images/news/large/3522.jpg

03.05.2016

Paziņojums par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam

Ar Līvānu novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.1-22 ir veikti grozījumi Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam.

 

Ar aktuālajiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam materiāliem var iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv sadaļā „Pašvaldība” (Līvānu novada attīstības plānošanas dokumenti, Attīstības programma) vai spiežot uz linka http://livani.lv/page/668.

 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012. - 2018. gadam tika izstrādāta 2011.gadā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.


(Darbības programma 2007. - 2013.gadam: Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritāte: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana. Aktivitāte: 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana)